http://admin.shoper.pl/admin/shops/push-snippet/id/674
Regulamin

platność1. Postanowienia Ogólne 

1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.foamiranwpolsce.pl prowadzony jest przez Mykhailo Shvets  Foamiran w Polsce Spółka  Z.O.O 

adres miejsca wykonywania działalności : ul. Ofiar Katynia 78f/20 42-530 Dąbrowa Górnicza 

NIP 6292476473  , REGON 365508974  

adres poczty elektronicznej : foamiranwpolsce@yandex.ru    

numer telefonu : 32-264-94-95  : 539-930-738  

adres do doręczeń - zwrotów : 41-205 Sosnowiec Ul. Zeromskiego 1/1 

Foamiran w Polsce 

1.2   Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów ,jak ido przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego ,chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców . 

1.3  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. dane osobowe przetwarzane są w celach , w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego . Podanie danych osobowych jest dobrowolne . Każda osoba, dane której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. 

1.4 Definicje 

1.4.1 Dzień Roboczy - jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2 Formularz Rejestracji  - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie KONTA 

1.4.3 Formularz Zamówienia - Usługa Elektroniczna ,interaktywny formularz dostępny w Sklepie Intrernetowym umożliwiający złożenie Zamówienia , w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży , w tym sposobu dostawy i płatności. 

1.4.4 Klient - osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynność prawnych , a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczona zdolność do czynności prawnych;  osoba prawna ;  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , której ustawa przyznaje zdolność prawną ;  -  która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą .

1.4.5  Kodeks Cywilny -  ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r . ( Dz.U 1964 nr 16, poz 93 ze zm.)

1.4.6  Konto -   Usługa Elektroniczna , oznaczony indywidualną nazwa ( login ) i hasłem podanym przez Usługobiorce zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy , w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym .

1.4.7  Newsletter - Usługa Elektroniczna 

1.4.8  Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawca 

1.4.9 Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego .

1.4.10  Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym : www.foamiranwpolsce@yandex.ru na platformie sklepowej Shoper . 

1.4.11 Sprzedawca - Usługodawca  -  Foamiran w Polsce Spółka Z.O.O

NIP 6292476473

adres: 42-530 Dąbrowa Górnicza ul . Ofiar Katynia 78f/20

foamiranwpolsce@yandex.ru   

1.4.12  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego .

1.4.13  Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczna  przez Usługodawce na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego . 

 2.1.1 Wymaganie techniczne - komputer ; laptop ;lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu 

2.1.2  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem idobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej  oraz osób trzecich . Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym . 

2.1.3  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Usługobiorca może składać na przykład :

w formie elektronicznej : foamiranwpolsce@wp.pl

2.1.4 Zaleca się podanie przez Usługobiorce informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.

2.1.5 Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie , nie pózniej niż w terminie 14 dni Kalendarzowych od dnia jej złożenia .

3. Warunki Zawierania Umowy Sprzedaży 

3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawca następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym .

3.2 Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki . 

3.3 Zawarcie Umowy Sprzedaży między klientem a sprzedawca następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w sklepie internetowym . 

4. Sposoby i terminy płatności za produkt 

4.1 Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży :

płatność za pobraniem 

płatność gotówka  przy odbiorze osobistym 

płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy 

płatnośći elektroniczne i płatność karta płatnicza VISA , VISA ELECTRON, MasterCard, MasterCard Electronic , MAESTRO ,za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl

4.1.2 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i karta płatnicza przeprowadzane wyborem klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl 

BlueMedia.pl - spółka Blue Media S.A z siedziba w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6.  81-718 Sopot 

Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl